Svarstider

Vi har korta svarstider - de allra flesta analyssvar från till exempel Klinisk kemi svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

 

Vid behov/önskemål hjälper laboratoriecheferna och våra läkare till med analysval och tolkning av svar. Det gäller såväl rutinanalyser som specialanalyser.
Vi strävar efter att ha en nära kontakt med våra remittenter och erbjuder hög tillgänglighet för frågor.

OBS!
Vid uteblivet analysresultat kan orsaken bland annat vara

Svarstider och rutiner skiljer sig lite mellan Medilabs avdelningar.
Läs mer här:

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi och cytologi

Närlaboratorier