Labavtal

SYNLAB Sverige har idag vårdavtal med ett stort antal sjukvårdshuvudmän och vårdgivare inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård samt inom nätvård. Kunderna har verksamhet i hela landet.

 

Till större delen sker SYNLAB:s produktion på uppdrag av öppenvård (vårdcentraler, privatpraktiker, företagshälsovård) men även sjukhus och andra kliniker utgör en väsentlig del.

Fullständig laboratorieservice

SYNLAB erbjuder fullständig laboratorieservice inom Klinisk kemi, Klinisk patologi och cytologi och Klinisk mikrobiologi. Du kan välja om du vill ta proverna själv och skicka till oss (vårt Centrallaboratorium är beläget i Täby) eller om du vill hänvisa dina patienter till något av våra Närlaboratorier.
För kunder utanför stockholmsområdet tillhandahåller vår Serviceavdelning förfrankerade kuvert och visst provtagningsmaterial.

Hög tillgänglighet och snabba svar

Vi har hög tillgänglighet och snabba svarstider. Du som har elektroniska remisser/svar får de flesta analyssvar samma dag.