Kvalitet och miljö

SYNLAB Medilab har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

 

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och är ackrediterat enligt ISO/IEC 15189.

Detta innebär att vi har ett välstrukturerat system där vi

Miljöpolicy

SYNLAB Medilab skall aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar miljö genom att:

För att uppnå detta krävs att vi

Sekretesspolicy

Medilabs anställda är skyldiga att följa sekretesslagens bestämmelser. Detta innebär att anställda som regel inte får lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskild person eller myndighet.

Här kan du läsa Medilabs Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse för 2017