Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö 

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och är ett ackrediterat medicinskt laboratorium. Du kan läsa mer om vår ackreditering här

Vår Patientsäkerhetsberättelse för 2021 kan du läsa här.

Ackrediteringen innebär att vi har ett välstrukturerat system där vi

Miljöpolicy

SYNLAB arbetar aktivt för en långsiktigt hållbar miljö genom att:

För att uppnå detta krävs att vi

Sekretess

Synlabs anställda är skyldiga att följa sekretesslagens bestämmelser. Detta innebär att anställda som regel inte får lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskild person eller myndighet.