Kundundersökningar

Inom SYNLAB följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Här kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Kundundersökningar - patienter

Under en vecka i november 2021 delades 300 st enkäter ut till patienter på tolv av SYNLAB:s Närlaboratorier. Svarsfrekvensen var 96%.

Se hela resultatet för 2021 här >>>

Ennkätresultat 2020

 

Kundundersökningar - remittenter

Synlab skickar regelbundet ut enkäter till våra remittenter och kunder för att få deras syn på samarbetet med oss.

Under vecka 40, 2017, skickades 891 elektroniska enkäter ut till våra remittenter och kunder. Svarsfrekvensen var 17 procent.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete kontakta oss gärna.
Telefon: 08-123 190 00
E-post: medilab@synlab.se