Kundundersökningar

Inom Medilab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Här kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Kundundersökningar - patienter

Under vecka 39 och 40 2018 delades 1150 st enkäter ut till patienter på 23 stycken av Medilabs Närlaboratorier. Svarsfrekvensen var 86 procent.

Se hela enkätresultatet här.

 

Kundundersökningar - remittenter

Medilab skickar regelbundet ut enkäter till våra remittenter och kunder för att få deras syn på samarbetet med oss.

Under vecka 40, 2017, skickades 891 elektroniska enkäter ut till våra remittenter och kunder. Svarsfrekvensen var 17 procent.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete kontakta oss gärna.
Telefon: 08-123 190 00
E-post: medilab@synlab.se