Kliniska prövningar

SYNLAB Medilab erbjuder tjänster inom kliniska prövningar till bland annat läkemedelsföretag.

 

Verksamheten Kliniska prövningar vid Medilab svarar för studieplanering och administration i kliniska prövningar/läkemedelsprövningar där läkemedelsföretag eller CRO-företag står som uppdragsgivare.
Analyser av insända prover sker vid SYNLAB Medilabs samtliga laboratorieavdelningar.

För ytterligare information kontakta:

Amanda Karn, Projektledare
Tfn: 08-123 191 64
amanda.karn@synlab.se