Elektroniska remisser

Här hittar du som remittent information om elektroniska remisser och svar

Om e-remisser och e-svar

De flesta journalsystem kan skicka remisser och ta emot svar via sina labbmoduler. Elektronisk hantering av remisser och svar kortar svarstider, förenklar arbetet och stärker patientsäkerheten. Medilab samverkar idag med SLL EDI och CGM (profdoc). Om journalsystem saknar möjlighet till elektronisk hantering av remisser och svar finns möjlighet att få avancerad funktionalitet via InfoSolutions LabPortalen. Om du vill veta mer om elektroniska remisser och svar, kontakta Medilabs MTI-avdelning.
De elektroniska tjänsterna omfattas liksom övriga laboratorietjänster av Medilabs kvalitetssäkringssystem.

Om du saknar provsvar i journalsystemet

Om svar uteblir, kontrollera först om ditt journalsystem har försökt att hämta svaren. Kontakta i första hand journalsystemadministratör eller journalsystemleverantör som oftast kan ge bäst hjälp.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-123 191 91. När du ringer oss vill vi att du har följande uppgifter tillgängliga:

 

Medilab har tyvärr ingen support på hur laboratoriesvar hanteras och presenteras i ditt journalsystem. Vi hänvisar istället till journalsystemadministratör eller journalsystemleverantör.