Aktuellt och LabInfo

Här informerar vi om nya metoder, förändring av befintliga metoder och annan information som berör verksamheten.

 

LabInfo 2019

2019-12-09 Ny analyskatalog från SYNLAB Medilab, gäller från och med 12 december 2019

2019-06-27 Åldersdifferentierade referensintervall för S-ACE införs

2019-05-23 Justering av ändringar i ny analyskatalog 2019-05-27 för Klinisk mikrobiologi

2019-05-22 Viktig information från Aleris Medilab! Framflyttat datum för uppdatering av analyskatalog.

2019-05-08 Nyheter i ny analyskatalog 2019-05-22 för Klinisk mikrobiologi och kemi i TakeCare, Journal III och LabPortalen

2019-04-25 Ny remiss för hälsokontroller

2019-03-06 Ny metod för S-ACE

2019-02-12 Ändring av beställd analys vid provtagning på Aleris Medilabs närlaboratorier

LabInfo 2018

2018-12-03 Nyheter i ny analyskatalog 2018-12-10 för klinisk mikrobiologi och kemi i TakeCare, Journal III och LabPortalen

2018-07-04 Aleris Medilab stänger sin punktionsmottagning på Sophiahemmet i höst

2018-06-26 Det finns risk för falskt förhöjda S-Kreatinin

2018-05-23 Aleris Medilab uppdaterar analyskatalogen för journalsystemen 2018-05-28

2018-05-18 Något fördröjda svarstider för analyserna B-PEth och S-Metylmalonat

2018-05-07 F-Hemoglobin (Hemoccult) läggs ned

2018-02-28 Justering av referensintervallen för S-IgE (vuxna och barn), S-T4 fritt (barn) samt S-Anti-dsDNA (IIF)

LabInfo 2017

2017-12-18 Ny NPU-kod för S-IgE

2017-12-06 Remissbyte genomfört för Klinisk kemi

2017-11-27 Byte till ny remiss för Klinisk kemi

2017-11-08 Ny analyskatalog för Aleris Medilab, klinisk mikrobiologi 2017-11-27

2017-11-07 Nytt referensintervall för fS-Zink

2017-10-12 Ny version av pappersremiss för Klinisk mikrobiologi och serologi

2017-09-28 Provtagningsinformation för Metallanalyser

2017-09-21 Viktig information rörande provsvar från Patologi och Cytologi

2017-09-08 Ny analys hos Aleris Medilab; Alkoholmarkören Fosfatidyletanol (PEth)

2017-08-21 Nya analyser hos Aleris Medilab; S-EPO, S-Lipas och U-pH

2017-08-21 Viktig information från Aleris Medilab rörande provsvar från patologi och Cytologi

2017-06-21 Byte av metod för S-AMH

2017-05-09 Klinisk mikrobiologi vid Aleris Medilab uppdaterar sin analyskatalog för journalsystem 2017-05-15

2017-04-28 Enhetsbyte för Insulin och Prolaktin

2017-02-01 Justering av referensintervall för S-Alkalisk fosfatas, S-LDL-kolesterol, S-Albumin och S-Calcium

2017-01-11 Justering av referensintervallet för S-T3, fritt

2017-01-09 Högre S-Calcium sedan 2016-12-15

LabInfo 2016

2016-10-31 Klinisk mikrobiologi uppdaterar sin analyskatalog för journalsystem

2016-10-17 Analysen S-Gliadin-ak (IgA) läggs ner

2016-10-12 Rätt provrör till rätt urinanalys

2016-08-29 Justering av metoden för S-Natrium

2016-07-06 Justering av referensintervallet för Fritt T4

2016-06-13 LabInfo om rör för urinprover till klinisk kemi och etiketter

2016-06-07 LabInfo om nya automationsbanan

2016-05-17 Ny automationsbana och nya instrument för Klinisk kemi

2016-04-28 uppdaterar avdelningen för klinisk mikrobiologi och kemi sin analyskatalog i journalsystemen

2016-02-29 Ändring beställning av analyser som betalas av Smittskydd Stockholm