Remittentinformation

Medilab vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv och snabb laboratorieservice.

Här hittar du information om våra rutiner kring provtagning, remisser, kvalitetsstöd till PNA-lab och driftinformation med mera. Du kan också läsa om kundundersökningar, kvalitet och miljö och hitta kontaktinformation.
Du har även möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.

Välkommen som kund hos oss!

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om analyser och provtagningsanvisningar.

Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Information till dig med kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service.

Aktuellt och LabInfo

Här informerar vi om nya metoder, förändring av befintliga metoder och annan information som berör verksamheten.

Bli kund hos oss

Medilab erbjuder tjänster inom klinisk kemi, immunologi, allergi, mikrobiologi, molekylärbiologi, patologi och cytologi till den svenska hälso- och sjukvården.

Driftinformation

Här finns information om driftstörningar och planerade driftstopp i till exempel EDI-trafik, telefoni och nättrafik.

Elektroniska remisser

Att använda elektroniska analyssvar och elektroniska remisser är en fördel ur såväl integritets-, kvalitets-, miljö- som effektivitetsaspekt och Medilab ser detta som förstahandsvalet.

Kliniska prövningar

Medilab erbjuder tjänster inom kliniska prövningar till bland annat läkemedelsföretag.

Kundundersökningar

Inom Medilab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Här kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Kvalitet och miljö

Medilab AB har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Labavtal

Medilab har idag vårdavtal med ett stort antal sjukvårdshuvudmän och vårdgivare inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård samt inom nätvård. Kunderna har verksamhet i hela landet.

MTI/IT-avdelning

MTI (IT-avdelningen) ansvarar för förvaltningen av laboratoriesystemet inklusive uppsättning/avveckling av e-remisser och e-svar. Vid start och förändringar av e-remisser/e-svar...

Pappersremisser

Här hittar du som remittent information om våra pappersremisser. Kontakta oss eller titta på materialrekvisitionen för att få reda på vilket material som finns att beställa.

Serviceavdelning

Medilabs serviceavdelning planerar logistiken runt hämtning av prover och leveranser av provtagningsmaterial till våra kunder.

Svarstider

Vi har korta svarstider - de allra flesta analyssvar från till exempel Klinisk kemi svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

Vanliga frågor

Materialrekvisition

Här kan du öppna och skriva ut serviceavdelningens blankett för beställning av material.