För dig som remittent

Här hittar du som remittent information om provtagning, remisser och svar, kvalitets- och miljöarbete, driftinformation, beställning av material och transporter etc. Här finns även information till dig som ännu inte är kund hos oss. 

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om analyser och laboratoriets instruktioner för provtagning.

Packning och transport av prover

För att hanteringen av inkomna prover ska bli säker och smidig behöver de hanteras, packas och transporteras korrekt.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen ansvarar för provtransporter samt beställning och leverans av material.

Kvalitet och miljö

Här kan du läsa mer om vår ackreditering och miljöcertifiering.

Närlaboratorier och provtagningsenheter

Information om våra närlaboratorier och provtagningsenheter.

Remisser och svar

Här hittar du som remittent information om remisser och svar.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor.

MTI/IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för förvaltningen av laboratorieinformationssystem inklusive e-remisser och e-svar.

Kliniska prövningar

Medilab erbjuder tjänster inom kliniska prövningar till bland annat läkemedelsföretag.

Bli kund

Medilab erbjuder tjänster inom klinisk kemi, immunologi, allergi, mikrobiologi, patologi och cytologi till den svenska hälso- och sjukvården.

Angående upphandling av laboratoriemedicinska tjänster

Information till dig med kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service.

Labavtal

Medilab har idag vårdavtal med ett stort antal sjukvårdshuvudmän och vårdgivare inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård samt inom nätvård. Kunderna har verksamhet i hela landet.

Kundundersökningar

Inom Medilab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Här kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Aktuell information

Här hittar du aktuell information och nyheter om vår verksamhet.