För dig som remittent

Här hittar du som remittent information om provtagning, remisser och svar, kvalitets- och miljöarbete, driftinformation, beställningar material och transporter etc. Här finns även information till dig som ännu inte är kund hos oss. 

Du är alltid väkommen att kontakta oss på tfn 08-123 191 00 eller via e-post

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om analyser och provtagningsanvisningar.

Packning och transport av prover

För att hanteringen av inkomna prover ska bli säker och smidig behöver de hanteras, packas och transporteras korrekt.

Remisser och svar

Här hittar du som remittent information om remisser och svar.

Närlaboratorier och provtagningsenheter

Information om våra närlaboratorier och provtagningsenheter.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen ansvarar för provtransporter och leveranser av material.

Materialrekvisition

Här kan du öppna och skriva ut blankett för beställning av material.

MTI/IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för förvaltningen av laboratorieinformationssystem inklusive e-remisser och e-svar.

Kliniska prövningar

Medilab erbjuder tjänster inom kliniska prövningar till bland annat läkemedelsföretag.

Bli kund

Medilab erbjuder tjänster inom klinisk kemi, immunologi, allergi, mikrobiologi, molekylärbiologi, patologi och cytologi till den svenska hälso- och sjukvården.

Aktuell information

Här hittar du aktuell information och nyheter om vår verksamhet.

Svarstider

Vi har korta svarstider - de allra flesta analyssvar från till exempel Klinisk kemi svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

Angående upphandling av laboratoriemedicinska tjänster

Information till dig med kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service.

Kvalitet och miljö

Medilab AB har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Kundundersökningar

Inom Medilab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Här kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Labavtal

Medilab har idag vårdavtal med ett stort antal sjukvårdshuvudmän och vårdgivare inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård samt inom nätvård. Kunderna har verksamhet i hela landet.