hCG, totalt (S-)

Humant koriongonadotropin, totalt

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För påvisande av graviditet, vid misstänkt extrauterin graviditet samt vid efterkontroll av mola hydatidosa.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

< 5 E/L
För gravida varierande värden efter graviditetsvecka.

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01582
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00