Allmän odling från sår, mjukdelar etc.

Indikation

Misstanke om bakteriell infektion i ytligt eller djupt sår, mjukdelar, genitalia, punktat, öga, öra, CVK etc.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Odling

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Ange kliniska symtom, provtyp och provtagningslokalisation, om infektionen är djup eller ytlig, eventuellt underliggande sjukdomar och antibiotikabehandling (pågående och avslutad). 

Provtagning

Bilder på materiel

Öppet sår

Provtagningsmateriel: Baktset med rosa kork. Förpackningen innehåller förutom provtagningsrör en provtagningspinne.

Beskrivning:

 • Eventuell purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning.
 • Prov tas från sårkant mellan frisk och infekterad vävnad med provtagningspinnen. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
 • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.
 

Abscess

Provtagningsmateriel: Baktset med rosa kork. Förpackningen innehåller förutom provtagningsrör en provtagningspinne.

Beskrivning:

 • Desinficera huden och incidera abscessen. Eventuell purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning.
 • Snurra provtagningspinnen djupt i skadan. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
 • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.
 

Konjunktiva

Provtagningsmateriel: Baktset med orange kork. Förpackningen innehåller förutom provtagningsrör en tunn provtagningspinne.

Beskrivning:

 • Eventuell purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning.
 • Rulla provtagningspinnen i konjunktivalsäcken.
 • Stoppa pinnen i provtagningsröret och snurra några varv. 
 • Kasta pinnen och skruva på korken.
 

Öronsekret

Provtagningsmateriel: Baktset med orange kork. Förpackningen innehåller förutom provtagningsrör en provtagningspinne. Alternativt spruta för aspiration av prov från mellanörat. 

Beskrivning:

 • Provta provtagningspinnen i konjunktivalsäcken.
 • Stoppa pinnen i provtagningsröret och snurra några varv. 
 • Kasta pinnen och skruva på korken.
 

Aspirerat prov från sluten infektion

Provtagningsmateriel: Spruta för aspiration, sterilt rör.

Beskrivning

 • Aspirera med spruta.
 • Spruta kan plomberas, alternativt kan aspirerat material överföras till sterilt rör. 
 

CVK, spiral, biopsimaterial etc. 

Provtagningsmateriel: Sterilt rör. 

Beskrivning:

 • Placera material i sterilt rör. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas vanligen 2-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Rutinmässigt utförs både aerob och anaerob odling. Vid förlängd anaerob odling lämnas svar efter ca en vecka. 

Resistensbestämning utförs av misstänkt patogena bakteriefynd där resistensförhållanden inte kan anses kända på förhand.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja. Se ackrediteringens omfattning för information om vilka provtagningsmaterial som är ackrediterade.

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

 • Allmänodling
 • Punktion
 • Sårodling
 • Abscess
 • Furunkel
 • Böld.
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00