Varicella zoster, DNA

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstänkt Varicella zoster-infektion.

Material/Provtagning

Blåsbottenskrap

Prov från blåsor för PCR-diagnostik tas med hjälp av virusset med grön kork och tjock pinne. Lyft av blåstaket och rotera pinnen mot en / ett par blåsor så att material från blåsbotten fastnar på pinnen. Pinnen snurras därefter några varv i vätskan i röret och kastas sen i riskavfallsburk. Skruva på korken ordentligt.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00