Vancomycinresistenta enterokocker, screening

VRE, screening

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Ange VRE, screening
Indikation/Bedömning

Odling tas för att identifiera bärare av vancomycinresistenta enterokocker, VRE.
För aktuellt vårdprogram v.g. se www.smittskyddstockholm.se

Material/Provtagning

Bakt.set med rosa kork.Pinnen doppas direkt i faeces som samlats på ett papper eller i ett kärl. Stoppa pinnen i transportröret. Se till att korken sluter tätt.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin Svar lämnas vanligen inom en vecka.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00