Valproat (S-)

System S-
Specialitet Farmakologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange på remissen tid för provtagning och senaste dos. 
Vanliga läkemedelsnamn: Absenor, Ergenyl, Orfiril.
Material/Provtagning

Prov tas före morgondos.
Serumrör, röd eller gul propp. 

Hantering/Hållbarhet

För hantering av prover se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring skall serum frysas vid -20 °C.

Referensintervall

Terapeutisk koncentration:  300 – 700 µmol/L

Svarsrutiner Analyseras dagligen
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03735
Senast uppdaterad 2018-12-10
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Senast uppdaterad

14 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00