Uterus

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk patologi och cytologi, tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Speciella remissuppgifter Uteruskaviteten sonderas och uterusväggen genomskäres ventralt.
Material/Provtagning

Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning. Använd en volym motsvarande minst 10 ggr preparatvikten.

Hantering/Hållbarhet

OBS! Skall förvaras och transporteras i rumstemperatur. Vid rätt fixering och förvaring har provet lång hållbarhet.

Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00