Ureaplasma

Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom.
Indikation

Misstanke om infektion med Ureaplasma urealyticum eller Ureaplasma parvum.

Material/Provtagning

Urinprov

Använd sterilt plaströr med skruvkork.

Urinodling


Patienten bör ej ha tömt blåsan två timmar före provtagningen. Samla 10–50 mL urin från första portionen i en ren plastmugg. Häll över ca 5 mL av urinen i ett sterilt plaströr med skruvkork (urinodlingsrör).

Cervix-/vaginalsekret i urinprov

Cervix-/vaginalsekret tas med flockad swab, tjock (best.nr 222). Efter provtagning snurras pinnen kraftigt i röret med urin taget enligt ovan. Släng därefter pinnen. Samtidig provtagning med cervix-/vaginal- och urinprov ökar det diagnostiska utbytet något.

Cervix/Uretra

Använd virusset med grön kork och tjock/tunn pinne.Snurra pinnen kraftigt i röret. Släng därefter pinnen.
 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin Svar lämnas 1-4 vardagar från det att provet ankommit till laboratoriet. 
Övrigt Vid bedömningen av svaret måste beaktas att U. urealyticum och U. parvum ingår i den normala urogenitalfloran.
 Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 december 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00