Triglycerider (fS-)

TG

System fS-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i utredning av hyperlipoproteinemi och bedömning av kardiovaskulär risk.
Behandling med metamizol (dipyron) kan orsaka analytisk interferens och generera falskt låga resultat.

Material/Provtagning

Tag prov efter 12 timmars fasta.
Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring skall serum frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>

Svarsrutiner

Analyseras dagligen.

Referensintervall
1 v - 17 år 0,42 - 2,7
> 17 år 0,45 – 2,6

Enhet: mmol/L

fS-Triglycerider mer än 1,7 mmol/L indikerar ökad risk för kardiovaskulär sjukdom enligt Läkemedelsverket.

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU04094
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00