Transglutaminasantikroppar (S-)

Antikroppar (IgG) mot transglutaminas

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

IgG-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) rekommenderas som förstahandsval vid misstanke om celiaki. Detta gäller för alla åldrar, dvs även för barn <2 års ålder. Antikroppar mot deamiderat gliadin (DGP) kan övervägas om anti-tTG är negativt men misstanken om celiaki kvarstår.
Vid analys av S-Transglutaminas-ak(IgA) sker automatiskt en screening för IgA-brist. Vid låg koncentration av S-IgA kompletteras automatiskt med S-Deamiderat gliadin-ak (IgG).

Se även SKI:s nationella rekommendationer för klinisk immunologisk diagnostik av celiaki >>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>

Referensintervall

< 7 kE/L

EDI-kod NPU18189
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00