Testosteron (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bör alltid kombineras med S-SHBG för beräkning av kvoten Testosteron/SHBG.
Vid misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och hypoandrogenism hos män samt terapikontroll.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Provet bör tas mellan kl 07-10 pga dygnsvariationen.

Patienten rekommenderas vara fastande vid provtagningen, eftersom lägre testosteronkoncentration kan ses upp till tre timmar efter födointag.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
Prepubertet, båda könen < 0,7
Kvinnor ≥ 15 år < 3,0
Kvinnor, postmenopaus < 2,5
Män < 50 år > 10, lägre koncentration vid högre ålder
Enhet: nmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03543
Senast uppdaterad

17 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00