Syfilis, antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Misstanke om aktuell smitta eller symtom, symtomduration alternativt smittotillfälle. Tidigare känd syfilis och ev behandling.
Indikation/Bedömning

Misstanke om aktuell eller genomgången syfilis. Smittsamhetskontroll, kontroll inför visum eller annan rutinkontroll.

Material/Provtagning

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 
Hantering/Hållbarhet

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Prov som skickas via post ska hällas av och transporteras i avhällningsrör. 

Svarsrutin Svar lämnas inom 1-3 dygn.
Övrigt

Rutinundersökningen är specifik för syfilis, men diagnostiken skiljer inte mellan aktuell eller tidigare genomgången infektion.

Vid positiv reaktion utförs konfirmation med kompletterande analyser.

Positiva svar kommenteras.

Syfilis ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Vid positivt fynd bör patienten remitteras till venereologisk klinik för uppföljning.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00