Svampodling, Jäst- och mögelsvamp

Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss

Mikrobiologi
Ange annan anlys Svampodling, Jäst- och mögelsvamp.

Speciella remissuppgifter Symtom, provtyp, lokalisation, utlandssmitta, utländsk härkomst (land).
Indikation/Bedömning Misstänkt infektion i hud och naglar orsakad av jästsvamp (Candida-arter) eller annan trådsvamp än dermatofyt (t ex mögel).
Material/Provtagning Hudskrap, hår eller naglar i sterilt tomt glasrör.


Hudskrap

Tvätta med desinfektionsmedel före provtagning. Skrapa ett par knivsuddar material från kanten av hudförändringen.

Hår

Skrapa från fjällning i hårbotten, hårstrån rycks ut med pincett så att roten följer med.

Naglar

Nageln tvättas med desinfektionsmedel före provtagning. Skrapa ett par knivsuddar material från nagelplattan och under nageln, djupt på angripet ställe.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl eller rumstemperatur i väntan på transport.
Svarsrutin Odling: Positiva svar så snart växt framkommit, odling pågår i 3 veckor.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00