Svalgodling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom, annan frågeställning än betahemolyserande streptokocker, insatt antibiotika eller ev. penicillinallergi.
Indikation

Misstänkt streptokockinfektion eller streptokock-bärarskap vid omgivningsundersökningar. Vid misstänkt infektion med arcanobakterier, difteribakterier eller annan speciell bakterie ska detta anges på remissen.

Vid frågeställning Angina vincentii utförs endast mikroskopisk undersökning, kontakta laboratoriet för vidare besked om provtagning.
Vi frågeställning Fusobacterium necrophorum ska detta anges. Samma provtagning men analysen är en PCR.

Material/Provtagning

Bakt.set med rosa kork.

Pressa ned tungan med spatel. Rotera pinnen över gombågarna och tonsillregionerna. Stoppa pinnen i transportmediumröret, bryt av den och sätt på korken ordentligt.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin Svar lämnas 1-2 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.Resistensbestämning utförs endast vid penicillinallergi eller om annat antibiotika än penicillin är insatt.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00