Sputumodling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom och ev antibiotikabehandling.
Indikation/Bedömning

Bakteriell pneumoni eller bronkit. För TBC se Karolinska Universitetslaboratoriet, Provtagningsanvisningar

Material/Provtagning

Innerburk (= provtagningsburk) och ytterburk (= transportburk).

Bäst utbyte erhålls på morgonen direkt efter uppvaknandet. Provet kan tas med hjälp av sjukgymnast. Märk både inner- och ytterburken innan provtagning.
Patienten sköljer munnen med vatten före provtagning, hostar och spottar direkt i innerburken. Innerburken placeras i ytterburken.
Obs! Sputum får endast finnas inuti innerburken! Sputumprov med sputummaterial på andra ställen kommer inte att analyseras pga säkerhetsskäl.

Särskild innerburk.

Ytterburk.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.
Svarsrutin/Övrigt Sputumprover bedöms först mikroskopiskt om de är representativa för de djupa luftvägama. Prov som bedöms representativa odlas i 2 dygn. Vid växt av misstänkt patogena bakterier utförs resistensbestämning.
Svar lämnas 2-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

14 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00