Sår, sekret, mjukdelar, ögon etc, allmän odling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Uppgifter om provtyp och lokalisation samt om djup eller ytlig infektion är nödvändiga. Bakterier som på en lokal uppfattas som normalflora kan vara sjukdomsframkallande på en annan lokal. Även uppgift om underliggande sjukdom och antibiotikabehandling är av stor betydelse.
Indikation/Bedömning

Misstänkt bakteriell infektion i ytligt eller djupt sår, mjukdelar, genitalia, punktat, öga, öra, CVK, etc.

Material/Provtagning

Bakt.set med rosa kork.
 

Vid riklig purulent sekretion bör pus torkas eller tvättas bort med fysiologisk koksaltlösning innan provet tas.

Öppet sår

Prov tas från sårkant mellan frisk och infekterad vävnad med provtagningspinne. Efter provtagning sätts pinnen ner i röret bryts av vid skåran. Skruva på korken.

Sluten infektion

tex abscess, aspiration med spruta rekommenderas. Innan desinficeras huden med sprit. Aspirerat prov kan skickas i plomberad spruta eller sprutas ned i tomt sterilt rör.
Om pinnprov tas, desinficera huden. Incidera skadan. Snurra pinnen i botten av skadan. 

CVK

Stoppas i tomt sterilt rör.
 


Spiral

Stoppa ner spiralen i tomt sterilt rör och förslut med kork. 

Ögonsekret

Bakt.set med orange kork. Rotera pinnen i konjunktivalsäcken/kornea. Prov från kornea tas i lokalanestesi.
OBS! Efter provtagning ska pinnen endast snurras några varv i transportmediet i röret. Därefter kastas pinnen i riskavfallsburk.
 


Öronsekret

Bakt.set, rosa alternativt Bakt.set, orange (tunnare pinne). Om orange set används ska pinne ej följa med röret, se anvisning ovan.Prov från mellanörat tas via aspiration eller med pinne i hörselgången. Ange lokalisation Hörselgång.

Biopsi (vävnadsbitar)

Desinficera sårytan med sprit, ta biopsin, stoppa ned biten/bitarna i tomt sterilt rör.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin

Rutinmässigt utförs odling både aerobt och anaerobt. Svar lämnas vanligen 2-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet. Vid förlängd anaerob odling lämnas svar efter ca en vecka. Resistensbestämning utförs av misstänkt patogena bakteriefynd där resistensförhållanden inte kan anses kända på förhand.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00