Salmonella, antikroppar

Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild och insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstanke om postinfektiös artrit eller annan sen manifestation av salmonella.
Provet saknar värde vid vanliga diarrésjukdomar.

Material/Provtagning

5 mL venblod i gelrör.
 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Svarsrutin Svarstid 1 -2 veckor. Analys utförs med avseende på IgM- och IgG-antikroppar. Analys av antikroppar mot Yersinia utförs alltid samtidigt.
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00