SARS-CoV-2-RNA

Informationen nedan riktar sig endast till laboratoriets remittenter. Till dig som utfört egenprovtagning, vänligen följ de instruktioner som du fått av din vårdgivare, 1177.se etc. 

Indikation

Misstanke om aktuell covid-19 (infektion med SARS-CoV-2).

Nationell provtagningsindikation finns tillgänglig via Folkhälsomyndighetens webbplats. För provtagning av patienter inom Region Stockholm, se Vårdgivarguiden.

Vid långdragna symtom kan serologisk undersökning vara värdefull. För mer information om antikroppar mot SARS-CoV-2, se aktuell provtagningsanvisning.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Molekylär påvisning (RNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt (i dagsläget endast tillgängligt via LabPortalen) eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-RNA (Nf, Svalg, Övrigt).

Vid beställning av Övrigt, specificera provmaterial/provtagningslokalisation.

Provtagning

Bilder på materiel

Nasofarynxsekret

Provtagningsmateriel: Virusset, tunn alternativt Bakt. set, blå kork.

Beskrivning: Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Torka av röret med ytdesinfektion eller liknande efter provtagning.

Svalg

Provtagningsmateriel: Virusset alternativt Bakt. set, rosa kork.

Beskrivning: Skrapa provtagningspinnen mot bakre svalgväggen. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Torka av röret med ytdesinfektion eller liknande efter provtagning.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Analyser besvaras:

  • Coronavirus SARS-CoV-2-RNA Ej påvisat/PÅVISAT.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Nej

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Covid-19 ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Alternativa sökord

  • Det nya coronaviruset
  • 2019-nCoV
  • Covid-19.
Senast uppdaterad

4 september 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00