Rubella, antikroppar (S-)

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Tidigare vaccination. Misstanke om aktuell rubella-infektion måste anges på remissen eftersom denna indikation kräver kompletterande test, som utförs av underleverantör.
Indikation/Bedömning

Kontroll av rubellaimmunitet, IgG-antikroppar.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Svarsrutin Svar lämnas efter 1 - 3 dygn.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00