Respiratory syncytial virus (RSV), RNA, och influensavirus typ A och B, RNA

RS-virus

 
System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstanke om RSV eller influensa A eller B.

Material/Provtagning

Nasofarynxaspirat, trakealsugset och sugkateter No8/sond eller

Nasofarynxsekret, provtagningsset virus nasofarynx.

Om dessa ej finns att tillgå kan nasofarynxpinne sättas i sterilt rör med 1 mL fysiologisk koksaltlösning.

Nasofarynx-aspirat med vakuumsug

Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakuumsug till det stora munstycket.
För in katetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasofarynx.
Sug till nasofarynxsekret syns i sugkatetern.
Sug efter med två till tre mL koksaltlösning, ner i röret.
Skruva på locket noggrant så röret inte läcker. Med 10 – 20 mL spruta
Koppla sprutan till sugkatetern, i övrigt som ovan vid provtagning med vakuumsug.

Nasofarynxsekret pinnprov

Virusset med grön kork, tunn pinne.

Ta prov med nasofarynxpinnen. Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen. Låt ligga kvar 10-15 sekunder.
Efter provtagningen snurras pinnen några varv i vätskan i röret. Kasta därefter pinnen i riskavfallsburk. Skruva på locket ordentligt.

Om Virusset saknas kan annan steril böjlig pinne användas. Efter provtagning stoppas pinnen i sterilt rör med 1 mL fysiologisk koksaltlösning.
Pinnen klipps av och korken skruvas på.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarsrutin

Svar lämnas 1-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.

Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00