RF (S-)

Reumatoid faktor, IgM

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av inflammatorisk led-/bindvävssjukdom.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Referensintervall

< 30 kE/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML201121
Senast uppdaterad

11 januari 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00