Prokalcitonin (S-)

PCT

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke om sepsis eller svår bakteriell infektion. Vid sepsis stiger koncentrationen av prokalcitonin i blodet inom 2-4 timmar och når ofta höga koncentrationer inom 8-24 timmar. Halveringstiden är cirka 24 timmar. Prokalcitonin är en biomarkör med högre specificitet för systemiska bakteriella infektioner än CRP. Hos vuxna patienter med misstänkt pneumoni eller exacerbation av KOL på sjukhusets akutmottagning verkar prokalcitonin kunna skilja ut patienter som inte har nytta av antibiotika. I situationer med svårt sjuka patienter med inflammatoriskt påslag kan prokalcitonin vara till hjälp för att identifiera dem med sepsis.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>
Avskiljt serum (centrifugerat gelrör) är hållbart 24 timmar i kyl.
Vid längre tids förvaring ska serum hällas av till transportrör och frysas.

Svarsrutiner  Analyseras dagligen.
Referensintervall

 Vuxna och barn > 2 dygn: < 0,10 µg/L  

Tolkningsförslag                                     

S-Prokalcitonin initialt (µg/L)  Sannolikhet för bakteriell infektion
≥ 0,50 Hög
> 0,25-< 0,50 Möjlig
0,10-0,25 Låg
< 0,10 Mycket låg
EDI-kod NPU21576
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00