Progesteron (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke om anovulation, corpus luteuminsufficiens och vid utredning av vissa tumörer.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller 7 dygn i kylskåp.

Svarsrutiner  Analyseras dagligen.
Referensintervall
Kvinnor:  
follikelfas < 4,8
mittlutealfas > 17
postmenopaus < 3,0
Män: < 3,0

Enhet: nmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03242
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00