Pertussis (kikhosta), antikroppar (S-)

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Insjukningsdatum, ev vaccination. Om frågeställningen enbart är immunitet måste detta anges.
Indikation/Bedömning

Misstanke om akut pertussisinfektion som ej kunnat verifieras med Pertussis-DNA(PCR). Immunitetsundersökning.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.


Se KUL:s provtagningsanvisningar, >>

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Svarsrutin

Svarstid ca 1-2 veckor.

Övrigt För säker diagnos fordras akut- och konvalscensprov med signifikant ökning av antikropps nivån. Konvalescensprov tas två - tre veckor efter akutprov.
Analysen utförs vid annat ackrediterat laboratorium.
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00