Pertussis (Bordetella pertussis, kikhosta), antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Pappersremiss Serologi
Remissuppgifter Insjukningsdatum, ev vaccination. Om frågeställningen enbart är immunitet måste detta anges.
Indikation
  • Misstanke om akut pertussisinfektion som ej kunnat verifieras med påvisning av Pertussis-DNA.
  • Immunitetsfrågeställning.
Provtagning och övrig information

För mer information, se provtagningsanvisningar från Karolinska Universitetslaboratoriet.

 

Senast uppdaterad

12 december 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00