Pertussis

Indikation

Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av Bordetella pertussis (kikhosta).

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Molekylär påvisning (DNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Ange kliniska symptom och insjukningsdatum. 

På samma prov kan även Chlamydophila pneumoniae-DNA och Mycoplasma pneumoniae-DNA analyseras. För information om analyserna och provtagning, vänligen se aktuella provtagningsanvisningar. 

Provtagning

Bilder på materiel

Nasofarynxsekret

Provtagningsmateriel: Virusset med grön kork och tunn provtagningspinne. 

Beskrivning

  • Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen.
  • För in den tunna provtagningspinnen längs näsbotten till spetsen når nasofarynx. Låt pinnen ligga kvar 10-15 sekunder. 
  • Stoppa pinnen i provtagningsröret och snurra några varv. 
  • Kasta pinnen och skruva på korken.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Bordetella pertussis ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen. Nuvarande metod kan inte påvisa Bordetella parapertussis-DNA. 

Alternativa sökord

  • Kikhosta.
Senast uppdaterad

5 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00