PTH (S-)

Paratyreoideahormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av hyperparatyreoidism och för bedömning av calciummetabolismen vid uremi och dialysbehandling.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Sänkta PTH-koncentrationer med uppemot 40-50% under några timmar efter intag av kalkrik föda (kalkberikad juice och mjölk) har beskrivits. För optimal klinisk nytta rekommenderas därför standardiserad provtagning, dvs fastande morgonprov.

Hantering/Hållbarhet

Hållbart ocentrifugerat två timmar i rumstemperatur, centrifugerat ett dygn i rumstemperatur och ytterligare ett dygn i kyl, fyra månader i frys.

Svarsrutier Analyseras dagligen.
Referensintervall

1,6 – 7,2 pmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03028
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00