Norovirus, RNA (F-)

System F-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi, 
tel. 08-123 191 20 
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/bedömning Gastroenterit, vid utbrott tas prov från 3-5 nyligen insjuknade personer.
Material/provtagning Faeces: 3-4 skedar faeces i plaströr med sked, utan tillsats, samt ytterhylsa. Se vidare info >>Hantering/hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.
Svarsrutin Svar lämnas samma dag eller dagen efter. 
Övrigt Vid negativt resultat och misstanke om annat virus, beställ analys Gastroenterit, viruspanel. 
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00