Nasofarynxodling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, önskemål om resistensbestämning.
Indikation/Bedömning

Misstänkt bakteriell infektion i övre luftvägarna (pneumoni, bronkit, otit).

Material/Provtagning

Bakt.set med blå kork.

Tryck nässpetsen lätt uppåt. För in nasofarynxpinnen i näsan längs näshålans botten tills spetsen når bakre väggen. Vänta 10-20 sekunder innan pinnen avlägsnas. Undvik kontakt med näsväggen. Snurra pinnen några varv i vätskan i röret. Kasta sen pinnen i riskavfallsburk. 

Blå kork

Provtagning på barn: 

För denna provtagning finns ett Baktset, blå kork, nasopharynx barn-provtagning. Detta innehåller en pinne med kortare borste i spetsen, anpassat för barnprovtagning.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin

Svar lämnas 1-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet. 
Växt av pneumokocker, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis och betahemolyserande strepokocker grupp A, C eller G, meningokocker (t ex vid epidemiologiska undersökningar) besvaras.

Övrigt Bakterieisolat av kliniskt intresse där resistensläget inte på förhand är känt, resistensbestäms rutinmässigt.  En antibiotikapanel anpassad till bakterie och provtagningslokal används. Önskemål om resistensbestämning mot ett särskilt antibiotika kan anges på remissen.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00