Mycoplasma pneumoniae-DNA

System  
Specialitet Klinisk Mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation Misstanke om luftvägsinfektion/pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae.
Provtagning

Svalg

Använd virusset med grön kork, tjock pinne. Rotera pinnen kraftfullt över tonsiller och gombågar, försök även att skrapa från bakre svalgväggen. Det är viktigt att få med epitelceller eftersom bakterien lever intracellulärt. Efter provtagningen bryts pinnen av på mitten och sparas i provtagningsröret. Skruva på korken, se provtagningsanvisningar på baksidan av röret.

 

Sputum

Se anvisning för sputumodling.

Hantering/ Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarsrutin Svar lämnas 1-2 arbetsdagar efter att provet ankommit till laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00