Mycoplasma pneumoniae, DNA

System  
Specialitet Klinisk Mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning Misstänke om luftvägsinfektion/pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae. Med PCR-diagnostik kan bakterien påvisas tidigt i sjukdomsförloppet.
Material/Provtagning

Använd virusset med grön kork, tjock pinne. Rotera pinnen kraftfullt över tonsiller och gombågar, försök även att skrapa från bakre svalgväggen. Det är viktigt att få med epitelceller eftersom bakterien lever intracellulärt. Efter provtagningen bryts pinnen av på mitten och sparas i provtagningsröret. Skruva på korken, se provtagningsanvisningar på baksidan av röret.
Även sputumprov kan användas för analys.
Sputum: Se anvisning för sputumodling för provtagning.

Vid PCR-analys av M. pneumoniae, C. pneumoniae (TWAR) och B. pertussis kan samma prov användas till alla tre analyserna.

Hantering/ Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarsrutin Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00