Mycoplasma genitalium, DNA

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum, partnerspårning, kontroll.
Indikation/Bedömning

Symtom från genitalia eller svalg, partnerspårning, kontroll efter behandling.

Material/Provtagning

Adekvat provtagning är av stor betydelse för ett korrekt analysresultat.
För kvinnor rekommenderas i första hand cervixprov i den egna urinen, i andra hand cervixprov.
För män rekommenderas urinprov. Kan urinprov inte lämnas tas prov från uretra.  

Urin

Blåsinkubationen bör ej understiga 2 timmar. Första urinportionen samlas i en ren plastmugg. För över ca 5 mL urin i provröret (cirka halva provröret). 

Urinodling
Cervix

Prov tas med virusset med grön kork och tjock pinne. Provet bör tas före ev prov för gonokockodling. Pinnen förs in i cervix och roteras. Pinnen i virussetet snurras därefter några varv i vätskan i tillhörande rör och kastas sen i riskavfallsburk. Skruva på korken.
 

Cervix i urin

Prov tas med flockad swab för cervix och urinprovrör. Pinnen förs in i cervix och roteras. Därefter förs pinnen ner iprovröret med urin och snurras några varv. Pinnen kastas sen i riskavfallsburk.Skruva på korken. För instruktioner angående urinprovet, se ovan vid Urin. 

Uretra - man

Prov tas med virusset med grön kork och tunn pinne. Pinnen förs in i uretra 2-4 cm. Rotera pinnen 2-3 sekunder. Tag ut pinnen, för ner den i vätskan i röret och snurra några varv. Kasta därefter pinne i riskavfallsburk. Skruva på korken.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin Svar lämnas 2-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.

Övrigt Prov för resistensbestämning sänds till Karolinska Universitetslaboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00