Mycoplasma genitalium-DNA

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Ange kliniska symptom, insjukningsdatum, partnerspårning och begäran om resistensbestämning.
Indikation
  • Misstanke om infektion med Mycoplasma genitalium vid symtom från genitalia eller svalg
  • Partnerspårning
  • Behandlingskontroll.
Provtagning

Urin

Rekomenderat provmaterial för män.

Blåsinkubationen bör ej understiga 2 timmar. Första urinportionen samlas i en ren plastmugg. För över ca 5 mL urin i provröret (cirka halva provröret). 

Urinodling

Cervix

Prov tas med virusset med grön kork och tjock pinne. Provet bör tas före ev. prov för gonokockodling. Pinnen förs in i cervix och roteras. Pinnen i virussetet snurras därefter några varv i vätskan i tillhörande rör och kastas sen i riskavfallsburk. Skruva på korken.
 

Cervix i urin

Rekommenderat provmaterial för kvinnor. Prov tas med flockad swab för cervix och urinprovrör. Pinnen förs in i cervix och roteras. Därefter förs pinnen ner iprovröret med urin och snurras några varv. Pinnen kastas sen i riskavfallsburk.Skruva på korken. För instruktioner angående urinprovet, se ovan vid Urin. 

Uretra (män)

Prov tas med virusset med grön kork och tunn pinne. Pinnen förs in i uretra 2-4 cm. Rotera pinnen 2-3 sekunder. Tag ut pinnen, för ner den i vätskan i röret och snurra några varv. Kasta därefter pinne i riskavfallsburk. Skruva på korken.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin Svar lämnas 1-4 vardagar från det att provet ankommit till laboratoriet. 

Övrigt Prov sparas på laboratoriet i en vecka. Kontakta laboratoriet för resistensbestämning.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00