Meticillin-resistent Staphylococcus aureus, screening

MRSA, screening

System  
Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20

Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter

V.g. ange var patienten vårdats tidigare samt ev tidigare MRSA-infektion. 
OBS! Om även allmän odling önskas ska separat prov skickas med egen remiss.

Indikation/Bedömning

För provtagningsindikation, var god se det Handlingsprogram, MRSA, som Smittskyddsenheten utarbetat. För aktuell information och handlingsprogram, v.g.se 
Smittskydd Stockholm

Material/Provtagning

Bakt.set med rosa kork.
För KAD-urin använd sterilt rör med skruvkork.
Sår, hudförändringar, perineum och infart

Ev purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning. Prov tas från sårkant.

Näsa

Tag provet från näsan främre del, näsvingens insida.

Svalg

Se Svalgodling.

KAD-urin

5 -10 mL urin som tagits med spruta från katetern, vilken varit avstängd i två timmar innan provtagning.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.
Svarsrutin Negativa svar lämnas vanligen en arbetsdag efter att provet nått laboratoriet. Positiva svar lämnas vanligen 2-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Övrigt Anmälningsplikt föreligger.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

14 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00