Mellannålsbiopsi prostata och TURP

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd klinisk patologi och cytologi, 
tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt M0010
Speciella remissuppgifter

Av remissen ska följande framgå:

  • patientens namn och personnummer
  • Remitterande enhet och läkare
  • Känd smittfara (HIV, HBV, HCV)
  • Datum och tidpunkt när preparatet lagts i formalin
  • Adekvata uppgifter om sjukdomshistoria och undersökningsfynd. Tidigare behandling av prostatacancer - hormonterapi, strålbehandling. PSA-värde.
  • Hur många biopsier som är tagna och var (teckning/mall/bild).
Material/Provtagning

 Mellannålsbiopsier läggs på milliporefilter typ HAWP 0,45 µm/kaffefilter. Varje mellannålsbiopsi skickas i separat burk, om biopsier tagits från samma lokal får max två läggas i samma burk.

Antalet burkar skall anges på remiss. Numrering eller annan märkning på preparatburk måste ovillkorligen överensstämma med remissuppgifter. (OBS! Ej märkning på burklocket då detta kan leda till förväxlingar!)

OBS! Det är ytterst viktigt att preparatet omedelbart läggs i fixeringsvätska!
Mellannålsbiopsier fixeras i 4 % färgad buffrad formaldehydlösning.
TURP fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning, ej färgad. Använd en volym motsvarande minst 10 gånger preparatvikten.

Hantering/Hållbarhet  Skall förvaras och transporteras i rumstemperatur. Vid rätt fixering och förvaring har provet lång hållbarhet.
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00