Lymfkörtel

System  
Specialitet Patologi och cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk patologi och cytologi,
tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Material/Provtagning

Nedan beskrives förfarandet vid följande diagnostiska situationer:
1.  Finnålspunktat för orienterande undersökning med rutinfärgning (MGG).
2.  Finnålspunktat av lymfkörtel för immunfenotypning (FACS).
3.  Lymfkörtelexstirpation för morfologisk bedömning och fenotypning.
4.  Lymfkörtelexstirpation för morfologisk bedömning där immunfenotypning tidigare är  gjord, exempelvis å lymfkörtelpunktat med FACS.

Ad 1.   Finnålspunktat från lymfkörtel för rutinfärgning göres enligt rutinmetod, se finnålspunktat. Punktaten insändes till Aleris Medilab.

Ad 2.   Vid lymfkörtelpunktion med avsikt att sända material för immunfenotypning(FACS) sprutas punktatet ned i heparinrör (grön kork). Tillsätt 2-3 mL fysiologisk koksaltlösning så att verkligen en cellsuspension uppstår och att punktatet inte fastnar på provrörets väggar. Materialet insändes med särskild transport (t ex kurirpost) till speciallaboratorium  (se nedan).

Ad 3.   Lymfkörtelexstirpation för morfologisk undersökning och fenotypning. Lymfkörteln exstirperas med minsta möjliga trauma av själva körteln. Den insändes eventuellt färsk (ofixerad) med särskild transport (t ex kurirpost)  till speciallaboratorium. Lymfkörteln kan också insändas för diagnostik enl. 4 nedan. Immunfenotypning görs då på paraffinsnitt.

Ad 4.   Lymfkörtelexstirpation för morfologisk bedömning där immunfenotypning tidigare är gjord. Körteln exstirperas med minsta möjliga trauma av själva körteln och fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning. Preparatet insändes enligt sedvanliga rutiner till Aleris Medilab.

Rekommenderad utredningsgång vid lymfkörtelförstoring

Börja alltid utredningen med finnålspunktion med sedvanlig cytologisk teknik.
I huvudsak kan tre svar förväntas nämligen:
- reaktiv förändring utan misstanke på malignt lymfom
- misstanke på malignt lymfom
- metastas av malign tumör (ej lymfom).

Om misstanke på malignt lymfom föreligger kan lymfkörteln exstirperas om den är lätt åtkomlig. Är den svåråtkomlig respektive misstanken inte är särskilt stark på lymfom kan immunfenotypning å finnålspunktat (FACS) vara den lämpligaste åtgärden. Om undersökningen ger till resultat att malignt lymfom verkligen föreligger bör då ändå lymfkörteln exstirperas eller bör mellannålsbiopsi göras för histologisk undersökning och histologisk subklassifikation av lymfomet.

Kontakta

Sektionen för Hematopatologi
Avdelningen för Patologi och Cytologi
CCK, R8:02, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
telefon 08-517 745 22

Sektionen för Hematopatologi
Avdelningen för Patologi och Cytologi
F 48 Provinlämning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
telefon 08-585 810 43

Sektionerna önskar bli förvarnade när material kommer att sändas. Materialet bör vara respektive laboratorium tillhanda före kl. 13.00.

Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00