Lipas (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av pankreassjukdom, speciellt pankreatit. Höga värden ses vid akut pankreatit och förhöjda nivåer kan kvarstå efter att pankreasamylas är normaliserat då lipas har ett något bredare diagnostiskt tidsfönster. Låga värden ses vid kronisk pankreatit och cystisk fibros.

Material/Provtagning Serumrör med gel, gul propp.
Serum skall vara hemolysfritt.


Hantering/Hållbarhet Se info >>
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall 0,22 - 1,00 µkat/L
Ackrediterad Nej
EDI-kod NPU03612
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00