Ledvätska, odling

Indikation

Misstanke om septisk artrit.

Misstanke om infektion efter protesoperation.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab

Metod

Odling

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Ange kliniska symtom, främmande material i led (exempelvis protes), kända ledsjukdomar (exempelvis RA), immunnedsättning, eventuell läkemedelsbehandling. 

Provtagning

Bilder på materiel

Ledvätska

Alternativ 1

Provtagningsmateriel:Baktset, rosa kork.

Beskrivning:

  • 1-2 droppar ledvätska droppas i vätskan i provtagningsröret. Skruva på korken.  

Alternativ 2

Provtagningsmateriel: Sterilt rör.

Beskrivning:

  • Spruta in ledvätska i provtagningsröret. Skruva på korken. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Alternativ 1

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Alternativ 2

Transport: Prov bör nå laboratoriet samma dag som provtagning sker. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Positiv odling svaras direkt vid fynd. 

Negativ odling svaras 5-7 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Metoden lämpar sig även för provtagning vid bursit.

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

8 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00