Ledvätska, odling

Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, främmande material i leden (t ex protes), annan ledsjukdom (t ex RA), immunnedsättning, steroid- eller cytostatikabehandling.
Indikation/Bedömning

Misstänkt septisk artrit. Misstanke om infektion efter protesoperation.

Material/Provtagning

Bilder på materiel

Odling

Alternativ 1

Provtagningsmateriel:Baktset, rosa kork.

Beskrivning:

  • 1-2 droppar ledvätska droppas i vätskan i provtagningsröret. Skruva på korken.  

Alternativ 2

Provtagningsmateriel: Sterilt rör

Beskrivning:

  • Spruta in ledvätska i provtagningsröret. Skruva på korken. 
Hantering
Alternativ 1

Provtagningsröret förvaras och transporteras i kyla.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Alternativ 2

Provtagningsröret förvaras och transporteras i kyla.
Provet ska nå laboratoriet samma dag som provtagning sker.

Svarsrutin Positiv odling svaras direkt vid fynd. Negativ odling svaras 5-7 dygn efter att provet ankommit till laboratoriet. 
Övrigt Metoden lämpar sig även för provtagning vid bursit.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

8 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00