Laktosbelastning (fPt-)

System fPt-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

SYNLAB Medilab Sophiahemmet
SYNLAB Medilab Uppsala

Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange frågeställning.
Indikation/Bedömning

Vid oklara fall av laktsosintolerans och malabsorption.

Material/Provtagning

Belastningen utförs efter tidsbeställning vid SYNLAB Medilab Sophiahemmet, 08-10 45 15, och vid SYNLAB Medilab Uppsala,018-15 08 35.
Speciell patientinformation finns.

Referensintervall

kP-Glukos bör stiga minst 1,1 mmol/L efter laktosintag.
Vid låg stegring kan komplettering göras med fPt-Glukos-Galaktos-belastning.
Laboratoriets läkare gör ett utlåtande.

 Övrigt Laktosbelastning på barn <15 år utförs ej av SYNLAB Medilab. Vi hänvisar då till Karolinska Universitetslaboratoriet.
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02542
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00