Jästsvamp

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter

Kliniska symptom.

Indikation/Bedömning

Misstanke om jästsvampsinfektion som inte är kliniskt uppenbar.

Jästsvamp kan förekomma normalt i sparsam mängd i både munhåla och vagina varför fynden måste bedömas med hänsyn till klinisk bild.

Jästsvampsodling ingår i allmän odling av cervixprov.

Material/Provtagning

    Bakt.set med rosa kork.
 

Munhåla och vagina

Prov från vitaktig beläggning kan tas med spatel eller trubbig skalpell. Provmaterialet överförs till provtagningspinne som därefter förs ned i transportmediumrör. Prov från annan hudförändring tas direkt med provtagningspinne som därefter förs ned i transportmediumrör.

Hudveck och nagelband

Prov tas direkt med provtagningspinne som därefter förs ned i transportmediumrör. Ange lokalisation för provtagningsstället.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarsrutin

Odlingen slutsvaras efter 2-5 dygn beroende på provlokal.

Övrigt Om typning eller resistensbestämning önskas anges det på remissen eller kontakta laboratoriet inom 1 vecka.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00