Influensavirus typ A och B samt RS-virus, RNA

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter

Klinisk bild, insjukningsdatum.

Indikation/Bedömning

Misstanke om influensa A, B eller RSV.

Material/Provtagning

Nasofarynxaspirat: trakealsugset och sugkateter No8/sond
eller
Nasofarynxsekret: Virusset med grön kork, tunn pinne
 
Nasofarynx-aspirat med vakuumsug

Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakuumsug till det stora munstycket.
För in katetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasofarynx.
Sug till nasofarynxsekret syns i sugkatetern.
Sug efter med två till tre mL koksaltlösning, ner i röret.
Skruva på locket noggrant så röret inte läcker. Med 10 – 20 mL spruta
Koppla sprutan till sugkatetern, i övrigt som ovan vid provtagning med vakuumsug.

Nasofarynxsekret pinnprov

Virusset med grön kork, tunn pinne.

Ta prov med nasofarynxpinnen. Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen. Låt ligga kvar 10-15 sekunder.

Efter provtagningen snurras pinnen några varv i vätskan i tillhörande rör. Pinnen kastas därefter i riskavfallsburk. Skruva på korken ordentligt.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarsrutin Svar lämnas samma dag eller nästa dag. 
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00