Humant T-lymfotropt-virus (HTLV), antikroppar (S-)

HTLV, antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Klinisk misstanke och eventuellt smittotillfälle bör anges eftersom det påverkar bedömningen av testen.
Indikation/Bedömning

Diagnostik av akut och kronisk infektion, infertilitetsutredning.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Svarsrutin Svar lämnas inom 1-3 dygn. Om den första testen visar positivt resultat utförs konfirmerande undersökning. Den utförs på referenslaboratorium och tar ytterligare ca 1 månad.
Anmälningsplikt föreligger.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00