Herpes simplex 1+2, DNA

System  
Specialitet Klinisik mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstänkt Herpes simplex-infektion, genitalt, i CNS, i öga m.m.

Material/Provtagning

Blåsbottenskrap

Prov från blåsor för PCR-diagnostik tas med hjälp av virusset med grön kork och tjock pinne. Lyft av blåstaket och rotera pinnen mot en/ett par blåsor så att material från blåsbotten fastnar på pinnen. Pinnen snurras därefter några varv i vätskan i röret och kastas i riskavfallsburk. Skruva på korken ordentligt.

 

 

 

 

Prov från öga för PCR-diagnostik

Kornea: skrapa med skalpell, för ner knivbladet i ett sterilt rör.

Konjunktivalsekret: använd virusset med grön kork och tunn pinne. Efter provtagningen snurras pinnen några varv i vätskan in röret och kastas sen i riskavfallsburk. Skruva på korken ordentligt.

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Övrigt Analys av prov från CNS och öga utförs av underleverantör.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00