Hepatit C-virus, antikroppar

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Serologi
Remissuppgifter Misstanke om exposition för hepatitsmitta.
Misstänkt smittkälla och smittotillfälle är viktigt att ange eftersom antikroppar vid hepatit C kan utvecklas relativt sent i sjukdomsförloppet. 
Indikation/Bedömning
  • Misstanke om hepatit C
  • Smittsamhetskontroll.

Hos immunkompetenta individer kan antikroppar påvisas inom två veckor. Hos icke immunokompetenta individer (t.ex. dialyspatienter) kan det dröja mer än ett år innan antikroppar kan påvisas.

Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.
Svarsrutin

Negativa svar lämnas efter 1-3 vardagar.

Positiva resultat konfirmeras. Svar lämnas efter 3-6 vardagar.

Anmälningsplikt föreligger.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00