Hepatit C, antikroppar (S-)

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Misstanke om exposition för hepatitsmitta.
Misstänkt smittkälla och smittotillfälle är viktigt att ange eftersom antikroppar vid hepatit C kan utvecklas relativt sent i sjukdomsförloppet. Hos immunkompetenta individer blir serologin positiv inom två veckor. Hos icke immunokompetenta individer (t.ex. dialyspatienter) kan det dröja mer än ett år.
Indikation/Bedömning

Misstanke om hepatit C-infektion.
Smittsamhetskontroll.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.
Svarsrutin Negativa svar lämnas efter 1-3 dygn. Positiva resultat konfirmeras. Svar lämnas efter 3-6 arbetsdagar.
Anmälningsplikt föreligger.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00