Hepatit C, RNA (B-)

System B-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Serologiskt resultat avseende hepatit C skall anges. Information om eventuellt tidigare utfört hepatit C-RNA-test.
Indikation/Bedömning

Påvisande av virus i blod som tecken på pågående infektion i levern. Prognosbedömning. Bedömning inför, under och efter behandling.

Material/Provtagning

Ett fyllt 5 mL EDTA rör (lila propp) krävs. 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyla.
Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin Svar lämnas inom 1-3 arbetsdagar.
Anmälningsplikt föreligger.
Svar anges i IU/mL.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@aleris.se
Telefon: 08-123 191 00