Hepatit C-virus (HCV)-RNA

System B-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Pappersremiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Serologiskt resultat avseende hepatit C. Information om eventuellt resultat från tidigare påvisning av hepatit C-virus-RNA.
Indikation
  • Påvisande av virus i blod som tecken på pågående infektion i levern
  • Prognosbedömning
  • Bedömning inför, under och efter behandling.
Provtagning

Ett fyllt 5 mL EDTA rör (lila propp) krävs. 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyla i väntan på transport.
Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Svarsrutin

Svar lämnas inom 1-3 vardagar.

Svar anges i IU/mL.

Anmälningsplikt föreligger.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00